Het doel van het project Samenrenoveren is om het renovatietempo van woningen te verhogen met het oog op de Europese klimaatdoelstellingen. Dat doen we door nieuwe instrumenten en modellen te ontwikkelen die eigenaars aanmoedigen renovatiewerken uit te voeren.

 

In de historische wijken van Sint-Jans-Molenbeek, waar Buurthuis Bonnevie al 42 jaar actief is, worden een 80-tal woonscans en een 30-tal diepteanalyses uitgevoerd in privéwoningen. De KU Leuven brengt daarvoor, samen met BAST, expertise in vanuit hun project RenoseeC in Gent. 

 

 

Campus Sint-Lukas Brussel (faculteit Architectuur) brengt zijn visie mee over woonkwaliteit en architecturale waarde van gebouwen. Het Kenniscentrum WWZ en Belgian Ageing Studies (VUB) onderzoeken voorstellen tot woningaanpassing en onderzoeken woonzorgconcepten voor ouderen en mensen met een handicap of verminderde mobiliteit.  

Het hergebruik van materialen in een geest van circulaire economie werd onderzocht door ROTOR. Renovassistance reflecteert samen met Community Land Trust over hoe nieuwe financieringsvormen met behulp van het sociale vastgoedcircuit kunnen worden geïmplementeerd. Het architectenbureau Atelier Moneo brengt zijn expertise over erfgoed mee en zorgt voor een grondige follow-up van renovaties als pro Deo architect. 

 

Via dit project pakken we de analyse van de uit te voeren werken op een transversale en duurzame manier aan om een « no regret »-oplossing voor de toekomst uit te werken. Een analyse van de volledige woning en een vertrouwensrelatie met de bewoner, die wordt opgebouwd door individuele en collectieve ontmoetingen, zijn essentieel om goede adviezen te geven en om de prioriteiten aan te geven, zoals urgente maatregelen, leefbaarheid, kwaliteitsvolle huisvesting en de impact op CO2-reductie. In de studie denken we ook na over inzichten als het behoud van de erfgoedwaarde van gebouwen, hergebruik van materialen en woningaanpassing voor ouderen en mensen met een handicap. We merkten immers dat niet iedereen dezelfde comforteisen wil of kan stellen aan zijn woning. 

 

Na een analyse van de drempels die de bewoners tegenkomen om hun woning te renoveren, geven we gepersonaliseerd en aangepast advies, of het nu gaat om remmen met betrekking tot het ecosysteem  of de bouwtechniek. In gesprek met de bewoners lichten we het advies toe en worden er werken voorgesteld. De adviezen kunnen gaan over financiële scenario’s (vooral bij kwetsbare eigenaars), de aanstelling van een architect (indien een stedenbouwkundige vergunning vereist is), en er wordt ook advies gegeven om de woning beter te gebruiken en te onderhouden.

 

Met dit project hopen we eenvoudige en effectieve tools te ontwikkelen die renovatietrajecten toegankelijker maken voor bewoners, maar ook voor de adviseurs die hen ondersteunen. Daarvoor ontwikkelden we een digitale tool die alle betrokken partijen kunnen gebruiken en waarop alle nodige informatie en documenten overzichtelijk worden gepresenteerd en kunnen worden uitgewisseld.

PLANNING VAN HET PROJECT