wat kunnen we delen over samenrenoveren ...

zodat brusselaars in brussel kunnen blijven wonen?

– geef gratis ondersteuning bij de aankoop, gebruik en onderhoud van de woning

– geef begeleiding aan alles en iedereen, vooral de meest kwetsbaren

– door op gewestelijk niveau een structuur van pro Deo architecten op te zetten, die de meest kwetsbare inwoners begeleiden naar duurzame renovatie

– houd rekening met renovatiewerken die de woonkwaliteit, gezondheid en veiligheid van de bewoners bevorderen

– neem bewoners mee in de maatschappelijke transitie naar energieneutraal wonen door hen bewust te maken van de impact die hun woning heeft op het leefmilieu

– door eenvoudige tools te ontwikkelen die de bouwwereld begrijpelijk en toegankelijk maken

– door ingrijpende energetische renovaties aan te moedigen op sleutelmomenten in de levensduur van de woning

– door ambitieuze administratieve oplossingen voor te stellen om het grote aantal stedenbouwkundige overtredingen op te lossen die de renovatie vertragen

via communicatiecampagnes, ook in scholen en universiteiten, krijgen we de (ver)bouwers van 2030/2050 mee

– geef een vrijstelling van de verplichte energierenovatie aan eigenaars ouder dan 55/60 jaar en werklozen die geen toegang hebben tot leningen

door een ondersteuningsstructuur te ontwikkelen die eigenaars inzicht kan geven in financieringsplannen en oplossingen kan zoeken zodat eigenaars hun woning kunnen onderhouden en renoveren

– stel de meest kwetsbaren in staat om hun leven weer op te bouwen door hen meer te betrekken in het renovatieproces

ga uit van het reële energieverbruik voor en na een renovatie en ontmoedig niet-duurzame ingrepen door belastingheffing

– promoot kwaliteitsvol compact wonen voor een redelijk gebruik van het aantal m² per bewoner

 

om woningen VEERKRACHTIGER te maken?

– geef gratis ondersteuning bij de aankoop, gebruik en onderhoud van de woning

bied begeleiding aan iedereen, vooral de meest kwetsbaren

– door op gewestelijk niveau een structuur van pro Deo architecten op te zetten, die de meest kwetsbare inwoners begeleiden naar duurzame renovatie

– houd rekening met renovatiewerken die de woonkwaliteit, gezondheid en veiligheid van de bewoners bevorderen

– neem bewoners mee in de maatschappelijke transitie naar energieneutraal wonen door hen bewust te maken van de impact die hun woning heeft op het leefmilieu

– door eenvoudige tools te ontwikkelen die de bouwwereld begrijpelijk en toegankelijk maken

– door ingrijpende energetische renovaties aan te moedigen op sleutelmomenten in de levensduur van de woning

– door ambitieuze administratieve oplossingen voor te stellen om het grote aantal stedenbouwkundige overtredingen op te lossen die de renovatie vertragen

via communicatiecampagnes, ook in scholen en universiteiten, krijgen we de (ver)bouwers van 2030/2050 mee

– geef een vrijstelling van de verplichte energierenovatie aan eigenaars ouder dan 55/60 jaar en werklozen die geen toegang hebben tot leningen

door een ondersteuningsstructuur te ontwikkelen die eigenaars inzicht kan geven in financieringsplannen en oplossingen kan zoeken zodat eigenaars hun woning kunnen onderhouden en renoveren

– laat de meest kwetsbaren hun leven terug opbouwen door ze te betrekken in het renovatieproces

ga uit van het reële energieverbruik voor en na een renovatie en ontmoedig niet-duurzame ingrepen door belastingheffing

– promoot kwaliteitsvol compact wonen voor een redelijk gebruik van het aantal m² per bewoner

 

– neem robuustheid en herstelbaarheid mee in constructiekeuzes

ga zuinig en nuchter om met bronnen vanaf de conceptie tot het gebruik en tijdens het renovatieproces

– ontwerp en onderhoud woningen door te valoriseren wat er al is

herformuleer de doelen m.b.t. energieprestaties als doelen m.b.t. meer doen met minder

zet een levendig ecosysteem op rond de woning en de bewoners

– door een globale ‘no regret’-visie op de werken voor te stellen, op korte, middellange en lange termijn

– door de volgende fasen van de geplande werken al te integreren (als ze in fasen worden georganiseerd)

– draag zorg voor de elementen ter plaatse en maak ze veerkrachtiger en bestendiger

 besteed bijzondere aandacht aan de negatieve impact die de leefomgeving kan hebben op de fysieke en/of mentale gezondheid van de bewoners

stel ‘low tech‘-interventies die op grote schaal energiezuiniger zijn centraal in renovatie- en bouwoplossingen

– stel redelijke oplossingen voor om de prestaties van materialen te verbeteren in plaats van ze te vervangen

– door een collectief energierenovatieprogramma te ontwikkelen dat op regionaal in plaats van lokaal niveau wordt ondersteund

– maak de zoektocht naar kwaliteitsvolle aannemers gemakkelijker door een nieuw particulier marktsysteem of door ondersteunde partnerschappen

– door de waarde van het bouwvak te vergroten bij het jonge publiek

 

– door de huisvestingsnormen te harmoniseren binnen de verschillende gewestelijke administraties (Brusselse Huisvestingscode, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, het EPB-certificaat …)

– door vanaf vandaag de anticiperen op de administratieve overlast en de groeiende vertragingen bij de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen als gevolg van de aankondiging van RENOLUTION

hoe maken we van samenrenoveren een duurzaam project?

De projectpartners werkten met een open blik samen om de drempels en tegenslagen te overwinnen die zich in de loop van het project voordeden. We slaagden erin ons aan te passen aan de maatregelen en veranderingen die werden opgelegd door de COVID-crisis sinds begin 2020.

De uitdagingen die voor ons liggen zijn ambitieus en we hopen dat de transitie naar energieneutraliteit bedachtzaam en eerlijk verloopt.

Project gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door het EFRO