HOE KUNNEN WE BEWONERS ONDERSTEUNEN IN HET VERBETEREN VAN HUN WONING?

EEN PROCES IN VERSCHILLENDE STAPPEN

HET DOEL VAN DE BEWONERS BEGRIJPEN EN HEN EEN DUIDELIJK RENOVATIETRAJECT VOORSTELLEN, IN VERSCHILLENDE FASEN GESTRUCTUREERD.

Een context van vertrouwen zorgt voor een diepgaandere analyse van het bewonersprofiel, het beschikbare renovatiebudget en de stedenbouwkundige context. De adviseur kan zo een gepast stappenplan voorstellen. 

De adviezen moeten er zijn op elk sleutelmoment in het woontraject van de bewoner: de bouw, aankoop, veroudering en renovatie.

De verschillende adviezen en oriëntaties moeten de renovatie van de woning haalbaar maken voor de bewoner en leiden naar een globale, duurzame aanpak.

EEN STAPPENPLAN OPSTELLEN

OVERZICHT CREËREN OP BASIS VAN DE ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE

SPECIFIEKE ADVIEZEN GEVEN VANUIT HET BREDE OVERZICHT

MONITORING VAN HET TRAJECT

ALLE NUTTIGE INFO VERZAMELEN TIJDENS DE BEGELEIDING

GEGEVENS CENTRALISEREN EN DELEN

informatie en adviezen uitwisselen die werden verzameld tijdens de hele levensduur van het gebouw

De tool Rhizoom is een digitaal platform voor woningbeheer met de bewoners als doelpubliek, beheerd door de renovatieadviseurs. Het platform legt de link tussen gebruik, onderhoud en renovatie van de woning en werd ontwikkeld in de vorm van een applicatie waar alle gegevens rond die drie thema's verzameld kunnen worden door de adviseur, bijvoorbeeld gegevens over energieverbruik, de woonscan, het budget, ervaring van de bewoners ...

De combinatie van al die gegevens zorgt voor een globale en holistische visie op de woning. Vanuit dat overzicht kan een gedetailleerd plan worden gemaakt voor het beheer van de woning met verschillende stappen: verbruik en renovatiewerken, budget, gezondheid en pathologieën, woningaanpassing, onderhoud en monitoring, hergebruik, erfgoed, enzovoort.


Dit platform ondersteunt een bottom-up benadering van het renovatieproces, waarbij de bewoners centraal staan in het proces.


Project gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door het EFRO